Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
12.01.2011 15:52 - 7.Невербалнта комуникация
Автор: shonyrai Категория: Изкуство   
Прочетен: 63752 Коментари: 46 Гласове:
57. Невербалната комуникация

  Езикът на тялото и скритият смисъл на думите. Жестови снопове и техният смисъл. Посланията на дресингкода и аксесоарите. Похвати за въздействие. Обаяние и репутация

 

       Невербална е комуникацията, която се реализира чрез знаци и сигнали с неречев характер. Съобщенията, предавани чрез различни части на тялото, гласа, външния вид, пространственото поведение, лицеизраза, жестовете, излъчват важна информация.

       Първото голямо изследване на невербалното поведение е дело на  Квинтилиан в трактата си „Обучението на оратора”.   Нарича го  Физиогномика – душата се отпечатва върху тялото със сигналите, които то излъчва.

      Още от Аристотел се е обръщало внимание върху телосложението на оратора, ръста му, степента на окосменост, спецификата на гласа, изражението на лицето, жестикулациите.

       В  Древен Китай съществувало изкуството „сянг мйен” – „четене по лицето”. В Тибет също гадаели по стойката на човека, походката му, ставането, сядането и др.

       Специални изследвания върху невербалното поведение започват да се правят едва през 40 – 50 – те години на ХХ век.   Изводите от проучванията посочват, че част от невербалните знаци и сигнали са вродени, а други се придобиват. При вторите влияние оказват етно- културните особености на средата, в която децата израстват и се учат на социално поведение. „Тихият език” – така Е. Хол нарича сноповете жестове, сигнали и знаци, които ораторът излъчва.Някои учени твърдят, че повече от 2/3 от цялата човешка комуникация е невербална, което означава, че е безсъзнателна / Андреева Л., 1999 : 185 /. В „Социално познание и междуличностно взаимодействие” авторката подчертава, че хората не съзнават често невербалните сигнали, които изпращат или получават.

       Известна е и науката Френология / френ – душа, логос – слово /, която подпомага разчитането на знаците, които отправяме към нашата аудитория.

       Основните невербални знаци са следните:

-         телесен контакт;

-         разстояние от групи хора или отделни лица;

-         ориентация на погледа;

-         външен вид: физика, дрехи, прическа, аксесоари;

-         движения на главата;

-         лицеизраз;

-         снопове жестове на ръцете, тялото, главата;

-         невербални елементи на говора.

         Функциите на невербалните знаци се реализират при:

-         управление на социалната ситуация;

-         изразяване на емоционални състояния;

-         предаване на информация за нагласите, които имаме към аудиторията;

-         предаване на инормация за личността на говорещия;

-         допълване или подкрепяне на езика;

-         предаване на подтекст;

-         изразяване на междуличностни взаимоотношения.

Невербалната комуникация се среща в следната квалификация:

-         Кинесика  - изследва погледа, жестовете, изражението, позата;

-         Проксемика – изследва пространственото поведение – разстояние, пространство, височина, територия;

-         Пара и екстралингвистика – интонация, междуметия, плач, смях, кашляне и др.;

-         Комуникация чрез допир / тактилна /;

-         Комуникация чрез миризми;

-         Комуникация чрез външен вид, личностни особености – дрехи, накити, козметика,татуировки и др.

     Други видове сигнали могат да се реализират чрез цветове /дресингкод /,

     звуци – напр. потропване, почукване, блъскане, ритане и др.

Гласовите похвати за въздействие – Просодика – включват: височина на гласа, тон, продължителност на звученето, сила, тембър, ударение. Някои изследователи подчертават, че „Според гласа може да се съди за характера на човека”. Силата на гласа е показател за емоционалното и физическото състояние на човека. Например прекаленият патос, гневът повишават силата на гласа. Слабият, немощен глас потиска и не стимулира аудиторията. Превзетият, мелодраматичен глас е неприемлив, както и равният, монотонен, който действа приспивателно.

      ИНТОНАЦИЯТА СЪЩО ИМА НЕВЕРБАЛНО ПОСЛАНИЕ . Тя може да бъде враждебна, агресивна, дружелюбна, приятелска, неутрална и др. Тя винаги поражда огледална реакция у аудиторията.

    Мелодиката и темпът на речта се предопределят от сложността на информацията, новостите, трудностите на съдържанието.

    „Ораторските паузи” са тип невербални стратегии за въздействие. Те са известни като 3 вида:

-         логическа – тя подпомага разбирането на смисъла;

-         психологическа /емоционална /- с нея се нюансира израза, подчертава се подтекста;

-         физиологическа – т.нар. дихателна пауза. Поема се дъх не където желаем, а където е необходимо.

        Психологическа е началната пауза – щом застанем пред аудитория -  с нея    въдворяваме тишина и привличаме вниманието.

        МИМИКАТА  е един от основните канали за несловесно въздействие, който най – рано е предизвикал интереса на учените.

         В 5 различни култури, на 3 различни континента учени от САЩ и Бразилия въвеждат Методика на изследване на изражението, наречена FAST. Лицето се дели на 3 зони, като във всяка от тях се търси проявление на 6 – те основни емоции: радост, гняв, изненада, отвращение, страх и мъка и възможните комбинации. Чрез мимиките и усмивката  изследователите са единодушни, че в процеса на общуване се узнават нагласите, настроенията и най – вече емоционалните състояния на говорещите.

         Лицето е най – добрият източник на невербална комуникация и е най – добре контролираният. Но изисква специална подготовка и тренировка – твърди М. Аргайл / 1978:5 /.Още Квинтилиан смята, че то, лицето замества всякакви думи и е най – важният източник на невербални послания.

         В източните култури обаче появата на лицеизраз, издаващ изпитваната емоция, е проява на слабост и не се цени и в междуличностните отношения. Идеалът за мъж е героят, който не трепва с нито един мускул пред трудностите и владее до съвършенство духа, тялото си, мимиките и жестовете. Силният грим при японката и фереджето при мюсюлманката целят, макар и не афиширано да скрият лицето и изразяваните емоции, което е в унисон с източния културен модел.

        Трябва да се познават и т. нар. „паразитни мимики” – мръщене на челото, присвиване на очите, често примигване, повдигане на вежди, присвиване на устни, облизването им с език, театрални въздишки и др.

  Да се има предвид и фактът, че положителните емоции се отразяват върху цялото лице, докато отрицателните се фиксират по – отчетливо върху лявата му страна. Феноменът се обяснява с това, че дясната половина на лицето се контролира от левия дял на мозъка, който ръководи интелекта и речта, докато лявата се ръководи от десния дял на мозъка, който контролира емоциите.

      ПОГЛЕДЪТ ИЛИ ЗРИТЕЛНИЯТ КОНТАКТ  са обект на изследване още от древни времена. „В самото лице най – изразителни са очите. Чрез тях се изразява най – добре душата”, е преценил повече от преди 20 века Квинтилиан. Сред универсалните правила е това – да се гледа събеседника в очите. Но има култури, за които това правило не е валидно. Например в Кения зет и тъща разговарят обърнати в гръб един към друг; в Латинска Америка добре възпитаната девойка не трябва да гледа мъжете в очите, докато разговаря с тях...

       Установено е, че жените осъществяват по – продължителен  зрителен контакт от мъжете. Мярата в зрителното си въздействие ораторът трябва сам да определя според спецификата на изявата си. С поглед може да се изрази похвала, порицание, упрек, заплаха, предупреждение, подкана, одобрение, възхищение, изненада, учудване, радост, болка и много други нюанси на емоции, настроения и чувства. Отказът на говорещия да установи зрителен контакт с аудиторията може да се тълкува като липса на знания, неувереност, страх от публичната изява, надменност или пренебрежение.

       Трите вида погледи според А. Пийз – делови, социален и интимен трябва добре да се познават от оратора, за да си служи своевременно с тях / интимният не се препоръчва , 2000:122 – 123 /.

               ЖЕСТОВЕТЕ  притежават също информационна стойност.

           Определящи за жестовете стават социалните условия за живот. По – малко

  значими са културните особености и традиции.

          Най – широко използване във всекидневното общуване имат изобразителните жестове. Така например насоченият към себе си палец е жест, който се използва от хора, които изразяват висок социален статус и сигнализира превъзходство.

          Сред универсалните жестове най – употребяваните в публичните изяви са следните: открити длани нагоре – те символизират откритост, честност и готовност за равноправен диалог; скръстването на ръцете и кръстосването на краката – изразяват защитно отношение, затвореност и затруднения при общуването. Наричат се още „бариери” от специалистите и се използват от хора, несигурни в себе си, които не желаят да споделят чувствата си.

          От групата на емоционалните жестове са известни: подпиране на брадичката като израз на интерес и при процес на вземане на решение; подпиране на главата с една или две ръце като израз на досада и скука; затворена в юмрук ръка с изправен показалец, допряна до лицето като израз на внимание;  разтъркване на челото  с върха на пръстите като израз на съсредоточаване и осмисляне; подпиране на брадичката или бузата с палец – жест, който се тълкува като отрицателна нагласа. Потриване на ухото, окото / изразяващи скука, отегчение /, почесване по врата, придърпване на възела на вратовръзката или яката са също жестове с информационна стойност. Потропването с крака се тълкува като израз на нетърпение;барабаненето с пръсти по масата се тълкува като израз на тревожност, но и на нетърпение.

           Тялото като зона на определени жестове е с обособени 3 равнища: горното – от раменете нагоре е зона на жестове, символизиращи благородни подбуди, решителност, закана и висок емоционален градус. Средната зона на тялото – между раменете и таза е най – наситеното с жестове. Долната част  - движения с краката и промяна в позата символизира нюанси на омраза, отчаяние, закана, отвращение и др.

           Закриването на устата при лъжа е жест, който освен при малките деца, се разпознава и при възрастните. Този жест става по – прикрит с напредване на възрастта и се трансформира в жест за докосване ъгълчетата на устата или на носа.

           Вярната интерпретация при жестовете зависи от 3 фактора: 1. Индивидуална експресивност и индивидуални особености; 2. Културни модели на поведение; 3. Ситуативни фактори /Вж. По – подробно Стоицова, Т. „И усмивката може да бъде заповед. С. 1992, с. 65 /.

           Непрекъснатата жестикулация уморява аудиторията и създава монотонност. По този начин жестът се лишава от възможността – да подчертава, да нюансира, да обособява. Така се превръща в „паразитен жест”, който дразни.

           Нека не забравяме ценните постановки на Квинтилиан: „Ръцете сами говорят. С тях ние искаме, обещаваме,молим, изразяваме отвращение и страх; изразяваме радост, тъга, съмнение, признание, разкаяние, мярка, количество, брой и време. Нима те не възбуждат? Нима те не укротяват? Не молят ли? Не одобряват ли? Не изразяват ли учудване? Не изразяват ли срам? При посочване на места и лица не заместват ли наречията и местоименията?” / 1999: 752 /.

           ПОЗАТА  е носител на информация за емоционалното състояние на говорещия. Тя изразява отношение и съпътства говора по начин, по – забавен от жестовете.

            Позите са действия, които включват по – голяма част от тялото за по – дълго време. Изправеното положение на тялото за говорещия пред аудитория е задължително условие и професионално изискване. Но резките движения при промяната на позата могат да смутят спокойствието на слушателите. Скованите, неестествени пози се възприемат  като израз на неудобство, страх или преиграване. Препоръчително е ораторът да е изправен  със слабо раздалечаване на краката като върховете на пръстите сочат леко навън, единият крак е леко изнесен напред като центърът на тежестта пада върху един от двата и те може да се сменят; коленете са еластични, без напрежение; гърдите са разтворени; главата и шията – изнесени леко напред; коремът – пристегнат, но без да затруднява дишането. Използването на свободната поза гарантира свободно дишане и по – малко умора при продължително стоене прав. Така се осъществява и по – пълен зрителен контакт с аудиторията.

          Седящата поза не е за препоръчване за оратора – може да бъде използвана само при изслушване или при проблемни ситуации. Подпирането с ръце на катедрата, облягането на шкафове, на стената не е препоръчително. Неприемливо е също използването на оставени ръце на хълбоците.

          ПРОКСЕМИКА е наука за пространственото поведение. Основни компоненти на пространственото поведение са:

-               близостта;

-               ориентацията;

-               придвижване в пространството;

-               територално поведение.

Разстоянието от говорещия до слушателите обикновено се разделя на 4 вида: интимно; лично; социално – консултативно; публично. До къде е границата за интимното? / като се знае, че то е с размери от 0 до 45 или 60 см /. Ако ораторът пожелае да целуне някого от слушателите, което се тълкува като навлизане в интимната зона – то целувката би била израз на онова състояние, при което думите не достигат, за да се изрази емоционалното вълнение. Тук обаче има особеност – препоръчително е целувката да бъде по челото – така се запазва нужното условно разстояние.

            Личното разстояние не бива да бъде нарушавано. То е част от личната свобода и следва да се съблюдава.

            Социално – консултативното разстояние е около 1,20 м и е характерно за педагогическата реторика.

             Публичното разстояние е над 3 м и може да достигне 8 – 10 м. За него е характерно следното изискване:  ораторът трябва да осигури необходимата видимост.

             Ориентацията като втори компонент на проксемиката е свързана с ъгъла, под който слушателят гледа оратора. Ориентацията от 90 градуса се възприема като израз на съдружие и сътрудничество. Ориентацията „Кръгла маса” е най – добра за провеждане на дискусии, обсъждания, размяна на мнения и становища, проблемни ситуации, групови занимания. Тя е израз на равнопоставеност.

             Придвижването в пространството рефлектира върху статуса на аудиторията. Бързите, неловки, припрени движения напрягат изкуствено цялата аудитория. Спокойните, отмерени движения създават нормална атмосфера за публична изява. Но говоренето зад гърба на слушателите не е препоръчително, както и придвижване до прозореца и говорене пред него с гръб към аудиторията.

             Териториалното поведение се свързва с линията, от която започва линията на аудиторията. Територията на оратора свършва с линията, от която започва територията на слушателите. От нея започва и „комуникацията на миризмите” – навеждането към слушателите се възприема все едно, че искаме да ги подушим. Също и не бива да шепнем на някого – по – добре е да го кажем на всички.

             ВЪНШЕН ВИД  като невербално комуникативно средство – то е синтезирано в една мисъл на Филип Перо: „ Преди да си направил какъвто и да било жест, преди да си изрекъл и дума, дрехите вече изразяват принадлежност към определено поколение, социална група, икономически статут, сочат географски произход и образование, идеологическа принадлежност, дори характер, настроение – действително или фиктивно” / по Павлов, Тоцева, 2000: 246 /.

            Външният вид също излъчва информационно – социална значимост.  Ролята на облеклото като самостоятелен канал за информация се увеличава значително, когато за първи път трябва да застанем пред аудитория. Облеклото може да ни класифицира в различни групи: на кокетно – суетните, на небрежните, на екставагантните, на демодираните, на традиционно – класическите, на безличните и т.н. Сред младежката аудитория младежкото облекло на оратора се възприема най – добре. Но ораторът трябва преди всичко да се съобрази с :

-               особеностите на своята фигура;

-               съвременни модни тенденции / за да не изглежда като изваден от бабината ракла /;

-               възрастта си;

-               възрастовите специфики на аудиторията.

            Облеклото се възприема на 2 равнища: подсъзнателно и съзнателно. Добро впечатление правят лъснатите обувки, чистотата, съответствието между облеклото и фигурата, индивидуалният стил, дискретният грим, подходящите послания на аксесоарите и др. Дрехите невербално внушават, създават дистанция или привличат. Изборът им съответства на психическото състояние на оратора. Изборът на цветово съчетание е също от значение. Външният вид създава и първото впечатление за нас.

           В изследването си „Наука за влиянието” /2007 / авторът Кевин Хоган  определя 13 тайни за обаятелно първо впечатление, което да остане за цял живот. Сред тези „тайни” е и външният вид. Според изследвания на Харвард първите 30 секунди от всяка една среща са изключително важни. Затова се препоръчва следното: Ораторът да се облече с около 10 % по – добре, отколкото аудиторията очаква. Да не се облича обаче помпозно или небрежно. Хората се чувстват най – удобно, когато другите приличат на тях по външен вид, убеждения и ценности. Трябва да изглеждаме безупречно при първата ни среща с аудиторията – сресани, леко ухаещи / но да не се прекалява със силен парфюм! /. Одобрението или отхвърлянето започват още преди да проговорим. Спретнатите оратори по външност и облекло веднага печелят симпатиите на слушателите.

   РЕПУТАЦИЯТА И ОБАЯНИЕТО чрез невербалната комуникация са от особена значимост. Как да влияем на аудиторията? Как да я убеждаваме да променя себе си и другите около нея? Безспорно – словото е въздействащо, харизмата е в основата на привлекателността, но репутацията включва всички елементи на невербалната комуникация. Да припомним какво е РЕПУТАЦИЯ: „Мнение на обществото за достойнствата и недостатъците на дадено лице. Тя е важен фактор в ораторското изкуство, бизнеса, мениджмънта, връзки с обществеността. Добрата репутация е гарант за високо качество / на продукт или услуга на компанията/ чрез лицето, което я представлява.

             Репутацията действа на три различни нива:

-         организационно;

-         личностно;

-         свръхличностно – отнася се за групи, екипи, компании, фирми, корпорации, цивилизации.

            Репутацията е вездесъщ, спонтанен и високоефективен механизъм за обществен контрол. Тя е резултат от това, което вършим, каваме и, което другите казват за нас. / из Уикипедия /

  Репутацията и личностното обаяние зависят безспорно от всички досега посочени фактори на невербалната комуникация.

  ОБАЯНИЕТО е покоряващо влияние, очарование. Чрез репутацията и обаянието ораторът е в състояние да помага на хората да променят себе си като ги убеждаваме и им въздействаме чрез невербалните сигнали.

 Външният вид е един от тях и е с особена стойност. Според едно проучване на Университета във Вирджиния  - САЩ – 93 % от жените и 72 % от мъжете не харесват своята външност / физическите дадености/. Вероятно и Хитлер не е харесвал външността си, за да си пусне мустаци тип „папийонка”, които да компенсират широкия нос. Това днес може да се тълкува и като слабост на собствената позиция.

          Слушателите ни оценяват по маниерите и външния вид. Още Плутарх е изтъкнал 4 фактора, които внушават уважение: сериозно изражение, спокойна походка, уравновесен глас, скромно облекло. Той многократно и подчертавал, че небрежният вид  не внушава доверие. Усмихнатите оратори са винаги добре приемани, а пълните и по – възрастните са възприемани като по – солидни, които държат на думата си.

          В един от най – старите колежи на САЩ – Уелсли / Хилари Клинтън е завършила право там / се преподава дисциплината Реч – Дикция – Обноски. В рамките на един семестър възпитаниците се запознават теоретично и приложно с всички тънкости на добрите маниери, изисканата реч и отработената дикция. Обръща се и специално внимание на СТОЙКАТА И ПОЗИЦИЯТА на говорещия наред с качествата, които трябва да се изграждат, за да бъдат успешни лидери като: компетентност, надеждност, експертност, приятен външен вид, спокойствие, социални умения. Да припомним, че имена като Джон Кенеди, Р. Рейгън, Далай Лама, Опра Уинфри, Бенджамин Франклин и други специално са се учели в продължение на години на маниери, обноски и убедително слово, за да бъдат достоверни.

            Известен е още и т. нар. „Ефект на красотата” – достатъчно е ораторът да изглежда приятно, за да спечели благоразположението на аудиторията. Така например жените ораторки с висок естроген / хормон на женствеността / , които имат големи очи, плътни устни, малък нос, деликатна челюст, гладка и нежна кожа печелят бързо симпатиите на слушателите. Ненапразно мъжете от западните култури харесват силуета на „пясъчния часовник” – тънката талия и заобления ханш – невербален индикатор за 100 % женственост. Спортният тип силует на жените ораторки пък говори за характер и амбициозност.  Но пък тези жени, които преиграват с външния си вид дистанцират мъжките представители. Но тези, които запазват женствеността си – са особено предпочитани за бизнес – партньори.

           Ефектът на красотата се отнася и за мъжете – оратори. Например ораторите с груба долна челюст и удължено лице се възприемат като потенциални носители на повече тестотерон и се тълкуват като властни, агресивни и доминиращи. Ораторите с по – нисък тестотерон се възприемат като нестабилни хора, макар че са широко усмихнати, но всъщност не будят доверие. Изглеждат по – любезни, добросърдечни и това стопява дистанцията между тях и слушателите. Красивите оратори – и мъже, и жени – се възприемат много по – въздействащо. Не дотам красивият оратор трябва да владее аудиторията чрез „актьорска игра” – каирос / уместност /. В това се състои харизмата на големите оратори – например Мирабо, Григорий Благослов са били ощетени откъм физическа привлекателност, но тази уместност, която прилагали, въздействала на слушателите им. Защото били естествени.

         Маргарет Тачър се учи една цяла година при специалист за невербално поведение. Упражненията включвали елементи, с които се постига емоционално въздействие върху аудиторията. Отработвала се е и стратегическата първоначална пауза преди речта, с която се приковава вниманието на аудиторията.

          В американската култура важи правилото, че по – високият на ръст оратор се счита за по – компетентен. Но всъщност силното невербално излъчване и на ниски и на високи оратори е разковничето на успеха. Президентът Рузвелт в 1944 г. печели своя успех и от инвалидна количка. Ниските на ръст попадат сред категорията „Наполеонов комплекс” и понякога в стремежа си към самоутвърждаване – имат агресивно поведение. Такъв е Дучето Мусолини, висок само 159 см, когато произнасял речите си, бил винаги с обувки с висок ток и с агресивни нотки в интонацията си. Но по – дребните мъже всъщност никога не са за подценяване – нека си спомним победата на Давид над Голиат – с бърз, съобразителен ум и благороден характер те печелят.

      Като елемент на външния вид при мъжете оратори БРАДАТА се схваща като философски атрибут. Тя първа формира впечатлението на аудиторията. Днес тя се схваща обаче като признак на леност, пасивност, липса на градивност, неорганизираност, несериозност. Но може и да внушава агресия, строгост, доминиране, властност, прикритост, висок интелект, компетентност, убедителност. Също така асоциира и символ на мъдрост. Ейбр. Линкълн, Фидел Кастро, Едвин Сугарев и др. с брадата си и дългите си коси излъчват допълнителни невербални символи./ Руменчев В. 2007: 249 /.

     ОБЛЕКЛОТО – част от външния вид според проучванията на В. Руменчев – е статус за обществено положение, икономически статут,образование, географски произход, идеологическа принадлежност, характер, настроение. Ненапразно инките подарявали дрехите като дар, изразител на най – висша почит.

        Облеклото на оратора е и някакъв тип самооценка, както и съдържа стремеж за привличане вниманието на аудиторията. Ефектът на външния вид обхваща и униформата. Ненапразно оратори като Чърчил, Сталин, Хитлер винаги се появявали пред аудитория с униформата си / военна или парадна /. Ефектът на ореола е свързан с изява на личното Аз, но трябва да отговаря на целите и очакванията на аудиторията. Ненапразно рапърът Еминем, с характерния си небрежно неглижиран вид обаче пред съда се появява облечен като джентълмен.  Дрехите са и израз на личния морал, Аз – концепцията и индивидуалния стил на оратора. Лъснатите обувки, както посочихме по – горе, например са също фактор на привлекателността. А тогите – носени от академичното лоби /ректор, декани, доктор хонорис кауза/, от прокурори, съдии са допълнителен източник на престиж, репутация и влияние. В акта на свещенодействието се извършва тип сакрална дейност и тогите подчертават това.

           Дрехата обаче не трябва да отвлича вниманието на аудиторията, не трябва да предизвиква излишно любопитство или укори.  „Добре облеченият човек е този, на чиято дреха не обръщате внемание” е заявил и известният автор – белетрист Съмърсет Моъм. Затова преди времето на публичната ни реч, когато се чудим как да се облечем, трябва да си отговорим на въпросите: Къде, защо, с кого, при какви условия ще се срещна с моята аудитория? За да събудим доверието в нас като оратори, трябва да бъдем с една степен на официалност повече, а не по – малко от нашите слушатели. 

       „Ти си това, което носиш” – така гласи една чешка поговорка. „Дрехите правят човека” – гласи друга.”Както се появиш, така и ще те посрещнат” – гласи трета поговорка.  Дрехата е „входен билет”, който отваря врати, но и затваря към доверие. Ако сме небрежно облечени ни считат за некомпетентни. В Америка през лятото ораторите наблягат на червените нюанси по дрехите си, а през зимата – на белите.

      Езикът на БРОШКИТЕ като аксесоар за невербално излъчване съдържа специфично послание. Например брошката с форма на пчела се възприема като тип гняв срещу предмета на изложението. Пеперудата – символизира доволство, щастие; орелът – глобализация; гълъбът – дух и светлина. Иглата на Хилари Клинтън символизира вярност към президента и е носител на подкрепяща символика.

              Мъжката ВРАТОВРЪЗКА символизира заслужена почит и тип героизъм. Позната е още от  ІІІ в. пр. Хр. в Китай, където императорът я въвежда като копринен символ на почит. В Древен Рим са познати три вида вратовръзки – с невербално послание. Днес вратовръзката на оратора се възприема като дискретна невербална символика. Например студентите от Кембридж, които са членове на крикет – клуб, носят вратовръзки в оранжево, червено и златно – символ на преминало през огън и светлина познание. Вратовръзката днес определя и стойността на бизнесмена. Идеалната вратовръзка е на райета в диагонал, след това следва тази на точки или фигури. Консервативните вратовръзки са тъмни или с убити, пастелни цветове. Те внушават властност, улегналост, самоувереност.

          Вратовръзката е ТЕЛЕГЕНИЧЕН ЗНАК и символизира социалната роля на говорещия. Чрез златисто – сините оттенъци на вратовръзките си Бил Клинтън внушаваше оптимизъм. Синият цвят, предпочитан от Арнолд Шварценегер, Ал Гор и др. изразява политическа мощ, лоялност, постоянство и вид успокоение „Не бойте се!”. Червената вратовръзка, предпочитана от Р. Рейгън, е с патриотично звучене, особено ако е комбинирана и със сини нюанси. Ето и едно интересно правило: „Джентълменът може да има един единствен костюм, но е длъжен да има дузина вратовръзки”. Черните вратовръзки са задължителни в дипломатическите кръгове и срещи. Агентите от тайните служби също  носят черни вратовръзки. Евтината и грозна вратовръзка е неуместна за пред аудитория. Вратовръзката, по принцип, е елемент на добрия делови вид и неносенето й е знак за немарливост и бие персонално върху репутацията, както и върху фирмата или институцията, която представлява ораторът.

          ЧОРАПИТЕ като тип невербален знак са известни от 18 в. като бели, копринени и изискани, „говорещи” за социално – икономическия статус на оратора. През 19 в. по време на Викторианската епоха, те стават тъмни, до черно. Днес черният цвят е задължителен, но не на фигури, а стилно закриващи голите участъци на долните мъжки крайници.

          ГЛАСЪТ КАТО НЕВЕРБАЛЕН ЕЛЕМЕНТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ако включва употребата на диалектни думи се възприема като  символ на необразованост и некомпетентност. Ефектът на привлекателността включва ПРАВИЛНАТА РЕЧ като задължителна. Но не произнасяна с писклив глас. Нервността се отразява върху интонацията, с която произнасяме думите и изреченията, затова предварително трябва да я овладеем / дишане с диафрагмата 10 пъти преди появяването ни пред аудитория /.

      Мелодиката на речта да излъчва неутралност, но и модално – емоционална звучност. Ниският глас се счита, че принадлежи на родения да бъде лидер, затова и бързо печели доверие. Високите гласове губят своята привлекателност, а и доверието на слушателите. Силата на гласа трябва да се ръководи от ситуацията. Няма нищо по – добро от умереността. Британците например се притесняват от силни гласове – считат ги за изразители на нескромност и простотия. Докато в САЩ по – силното звучене се възприема като израз на непукизъм и самоувереност. Мария Калас, една от най – изявените оперни певици,  съветва: „Когато говориш особено пред аудитория, трябва да рисуваш с гласа си”. Желязната лейди – М. Тачър си прави операция за „изчистване” на металните нотки в гласа си.

    Тонът на гласа е индикатор и за емоционалното състояние на оратора. Станиславски съветва да „почувствате това, което искате да предизвикате, тогава тонът ще е уместен”.

     Темпът на речта също може да затрудни аудиторията. Например бавният темп внушава инертност, отвращение, тъга, но и размисъл. Бързият темп изразява прекомерна бодрост, необуздан страх,прекомерна активност, но и радост, както и гняв. Специалистите съветват да започваме речта си с по – бавен темп, а след това да ускоряваме постепенно.

     Особено да се избягват т.нар. хезитационни паузи / ъ-ъ-ъ, а-а-а / - подготвеният оратор не ги използва. Те са резултат почти винаги от слаба подготовка и вътрешна неувереност. Висше ораторско умение е способността да не се запъваме, когато произнасяме речта си.

    Като невербален елемент са още мускулите на челюстта / при размисъл или затруднение те се очертават много явно /, бръчките – като хоризонталните се възприемат като склонност към учудване, вертикалните са характерни за често замислените хора, скептичните са разположени около устните.

     Погледът при затруднение на някои оратори е насочен надясно и надолу. Честото примигване с очи е характерно за участниците в политически дебати. Листовете пред нас не трябва прекомерно да се използват – едно, че се губи зрителният контакт с аудиторията, друго, че това издава нашата несигурност. Наизустяването също обаче не е за предпочитане. Импровизацията е „висш пилотаж”  на много знаещите. Но и тогава движението на тялото, зеницата, стойката, позата, лицеизразът, жестовете носят определена информационна стойност.

           Сноповете жестове наистина трябва да се упражняват пред огледало, особено за справяне с паразитните жестове, които посочихме по – горе. Закопчаване и откопчаване, преплитането на ръцете, пръстите – всички те издават например недостатъчна информираност и липса на аргументативност.

         Ето някои „грешки” при говорене:

-         акцентиране прекомерно върху някои звуци;

-         лошо подчертаване на вокали;

-         силен диалект;

-         мързелив език;

-         слаб, писклив глас;

-         скучен, безинтересен глас;

-         спестени окончания на думите;

-         неразбираемо произношение;

-         произнасянето на вокалите да не е забележимо, да се вижда само звукът „е” от зъбите;

-         поддържане на монотонен ритъм;

-         бързо или много бавно говорене с дълги паузи;

-         не владеене техниката на правилното дишане;
Гласувай:
51. анонимен - Hi
25.11.2011 10:59
Hello. <a href=http://kaleostra.info/>kaleostra</a>
цитирай
2. анонимен - AroundOfTheWorld.ru - Тайны планеты, необычные вещи, интересные события, мир вокруг нас, интересные факты
05.12.2011 20:30
<img>http://aroundoftheworld.ru/wp-content/uploads/2011/12/ibiza3.jpg</img>

Земля – это планета невероятной красоты, где каждый уголок по-своему прекрасен и таинственен, будь то созданное природой место или построенный человеком мегаполис. Места, которые непременно стоит увидеть, можно перечислять очень долго. Но кроме мест есть в мире и множество интересных событий, традиций и просто фактов, благодаря которым хочется посетить именно эту страну, город, поселение или местность.
Блог «С миру по нитке» посвящен именно таким удивительным местам.


<a href=http://aroundoftheworld.ru/ves-mir/istoriya-kalyana.html>кальян</a>

<a href=http://aroundoftheworld.ru/japan/interesnye-fakty-o-yaponii.html>необычное о японии</a>

<a href=http://aroundoftheworld.ru/russian/chto-posetit-v-ekaterinburge.html>семьи романовых</a>

<a href=http://aroundoftheworld.ru/morocco/casablanca.html>касабланка</a>
цитирай
3. анонимен - Магазин Горящих Путевок, горящие туры и путевки из Санкт-Петербурга
17.01.2012 15:28
<img>http://cs10550.vkontakte.ru/u4835844/137271462/x_35a2561d.jpg</img>

Магазин Горящих Путевок - это сеть туристических агентств, которая занимает первые места на туристическом рынке. Мы можем предложить своим клиентам горячие туры и путевки из Санкт-Петербурга на любой вкус. У нас всегда есть горячие туры из Санкт-Петербурга в Египет, Турцию, Тунис, ОАЭ, Тайланд и другие. Автобусные туры из Санкт-Петербурга в разные города и страны мира по самым низким ценам позволят сэкономить ваши денежные средства. Наши профессиональные менеджеры турфирмы помогут Вам выбрать лучшие туры от лучших операторов

<a href=http://mgpsp.ru/>горящие туры и спецпредложения</a>

<a href=http://mgpsp.ru/>горящие путевки скидки</a>

<a href=http://mgpsp.ru/>египет тез тур горящие туры</a>

<a href=http://mgpsp.ru/rekomendacii.html>горящие туры в германию</a>
цитирай
4. анонимен - GizmoTop - дизайн, мода, технологии в фотографиях
10.02.2012 21:57
<img>http://gizmotop.com/images/stories/foto_fashion/prada_spring_2012/prada_spring_2012_1.jpg</img>

<b>О проекте GizmoTop</b>

GizmoTop.com - это веб-журнал про изобретения, новые технологии, идеи и инновации во всех сферах человеческой деятельности. С английского языка “gizmo” переводится как “вещица, штуковина”, приставка “top” - "верхние позиции, первое место". Другими словами - на сайте Вы найдете только самые интересные и свежие новости в области электроники, архитектуры, дизайна, автомобилестроения, узнаете о “зеленых” технологиях и обо всем, что делает нашу жизнь интереснее, комфортнее и красивее.

<a href=http://gizmotop.com/foto-art/mozaichnye-fotografii-xudozhnika-pep-ventosa.html>pep ventosa</a>

<a href=http://gizmotop.com/arxitektura/>офис архитекторов</a>

<a href=http://gizmotop.com/kompyutery/>самые геймерские пк</a>

<a href=http://gizmotop.com/foto-fashion/page-3.html>саша пивоварова в фильме время</a>
цитирай
5. анонимен - adobe lightroom demo
17.02.2012 20:00
descargar adobe acrobat reader plugin for flash player http://etbyppp.hostingsociety.com/acrobat-full-version.html acrobat full version
цитирай
6. анонимен - buy generic viagra 508 17052
18.10.2012 11:34
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#15608>buy generic viagra</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#20986>generic viagra</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#19911 buy viagra
цитирай
7. анонимен - generic viagra 607 11465
19.10.2012 01:24
<a href=http://buyviagraonlinemall.com/#13467>buy viagra online</a> - <a href=http://buyviagraonlinemall.com/#11538>buy viagra online</a> , http://buyviagraonlinemall.com/#17691 viagra online
цитирай
8. анонимен - payday loans online 536 16551
19.10.2012 07:47
<a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#5727>payday loans online</a> - <a href=http://usapaydayloansonlinetoday.com/#5902>payday loans online</a> , http://usapaydayloansonlinetoday.com/#8425 payday loans online
цитирай
9. анонимен - hYgbcuy Our Web
20.10.2012 18:52
Kasmhl <a href="http://tinyurl.com/8scx5hf">anquan boldin jersey ravens</a> Gduqod http://tinyurl.com/8scx5hf
Gaegvu <a href="http://sanfrancisco49ersjerseysstore.us/alex-smith-jersey-c-10.html">alex smith jersey</a> Fgoaxk http://sanfrancisco49ersjerseysstore.us/michael-crabtree-jersey-c-11.html
Vgadsc <a href="http://newengland-patriotsjerseys.us/aaron-hernandez-jersey-c-6.html">aaron hernandez jersey</a> Ikfzxr http://newengland-patriotsjerseys.us/wes-welker-jersey-c-4.html
Azsuct <a href="http://tinyurl.com/93dugjr">cutler jersey</a> Lnypxh http://tinyurl.com/8d8wzhl
Lmlolr <a href="http://www.animewired.net/donald-driver-jersey-c-66.html">donald driver jersey</a> Trcdym http://www.animewired.net/jeff-saturday-jersey-c-91.html
Ozaqbc <a href="http://tinyurl.com/9rbv6kd">darrelle revis jersey cheap</a> Raoyma http://cort.as/2dfg
Ewkopq <a href="http://newyorkgiantsjerseysshop.us/hakeem-nicks-jersey-c-6.html">cheap hakeem nicks jersey</a> Crpdgm http://newyorkgiantsjerseysshop.us/new-york-giants-jerseys-c-3.html
Smhkvp <a href="http://tinyurl.com/9k6ey9q">jones jersey </a> Xtjgxr http://tinyurl.com/9khy5s5
Wdtexq <a href="http://tinyurl.com/96x86g8">drew brees jersey</a> Jryztb http://tinyurl.com/8r5eels
Gzzpxo <a href="http://denverbroncosjerseysstore.us/champ-bailey-jersey-c-5.html">champ bailey jersey</a> Gbdvbc http://denverbroncosjerseysstore.us/peyton-manning-jersey-c-20.html
цитирай
10. анонимен - gazona Check This Out
20.10.2012 21:59
Oekduk <a href="http://cort.as/2dkk">uggs on sale uk</a> Ikaenm http://uggsbootssalesuksclearances.info/
Ihjfbs <a href="http://cort.as/2djs">cheap ugg boots uk</a> Omkkgc http://uggbootssalesukclearance.info/
Ucnolh <a href="http://tinyurl.com/8cxbs2o">uggs outlet stores</a> Uvdqac http://uggbootsoutletstoreonline.info/
Ghxbfi <a href="http://tinyurl.com/99anuqa">genuine ugg boots sale</a> Ujpqjp http://genuineuggsboots-sale.co.uk/
Wijfwc <a href="http://tinyurl.com/9rb4spd">ugg boots</a> Bwpmcs http://255fitt.com/
Cxusfh <a href="http://uggnederlandbestellenonlines.info/">ugg</a> Xfbkeu http://tinyurl.com/cg5xq7j
Jhxmzm <a href="http://cort.as/2dkB">ugg france</a> Tmsmdb http://cort.as/2dkB
Aqovbq <a href="http://tinyurl.com/99gktdl">uggs on clearance</a> Dljoch http://tinyurl.com/99gktdl
Ljwlkb <a href="http://bit.ly/WDmtRV">ugg boots ireland</a> Gkctqx http://bit.ly/WDmtRV
Rukbcp <a href="http://uggssbootssclearancessale.info/">ugg boots for cheap</a> Rnotli http://uggssbootssclearancessale.info/
цитирай
11. анонимен - buy viagra online 9806
20.10.2012 22:26
<a href=http://ordercheapviagrahere.com/#nlyyl>viagra 100 mg</a> - <a href=http://ordercheapviagrahere.com/#dmshr >generic viagra</a> , http://ordercheapviagrahere.com/#vaqwz buy cheap viagra
цитирай
12. анонимен - kamagra oral gel 4799
21.10.2012 03:04
<a href=http://orderkamagranow.com/#svldc>kamagra jelly 100mg</a> - <a href=http://orderkamagranow.com/#pwcqe >buy kamagra online</a> , http://orderkamagranow.com/#ewtch buy kamagra
цитирай
13. анонимен - feZBEizhIZWo Find Out More
21.10.2012 10:07
Ydfjay <a href="http://bit.ly/WBMm4q">canada goose outlet</a> Ptxevf http://bit.ly/WBMm4q
Unvdio <a href="http://bit.ly/R5qix7">canada goose jakker</a> Hxfjzv http://bit.ly/R5qix7
Nrfhtv <a href="http://bit.ly/U6wtDM">canada goose</a> Axhepv http://bit.ly/U6wtDM
Yreipg <a href="http://bit.ly/RCEqvn">canada goose jakke</a> Bpcdwb http://bit.ly/RCEqvn
Hpgtgx <a href="http://bit.ly/QtXXwL">canada goose parka</a> Cdmttw http://bit.ly/QtXXwL
Maachl <a href="http://bit.ly/OJAfQW">canada goose jassen</a> Zwgavn http://bit.ly/OJAfQW
Pinzbc <a href="http://bit.ly/RHssUy">canada goose jackets</a> Hnaqno http://bit.ly/RHssUy
Hxsbno <a href="http://bit.ly/TdI57W">canada goose pas cher</a> Asdvvt http://bit.ly/TdI57W
Bcexqv <a href="http://bit.ly/T10yyk">canada goose jacka</a> Vnemzd http://bit.ly/T10yyk
цитирай
14. анонимен - generic levitra 21174
22.10.2012 02:12
<a href=http://orderlevitrahere.com/#ebtae>levitra without prescription</a> - <a href=http://orderlevitrahere.com/#eeohw >levitra 20 mg</a> , http://orderlevitrahere.com/#wsufg buy levitra online
цитирай
15. анонимен - cheap cialis 5788
22.10.2012 06:17
<a href=http://ordercheapcialishere.com/#vysoy>cialis 20 mg</a> - <a href=http://ordercheapcialishere.com/#ysvmb >cialis online without prescription</a> , http://ordercheapcialishere.com/#pvwmr cialis 60 mg
цитирай
16. анонимен - iqulut Get More Info
22.10.2012 10:20
Sdevqq <a href="http://bit.ly/T2ollK">uggs boots outlet</a> Jqjzjz <a href="http://bit.ly/T2ollK">ugg boots outlet on sale</a> Ohlovb <a href="http://bit.ly/T2ollK">ugg boots on sale</a> Ioppxp http://bit.ly/T2ollK
цитирай
17. анонимен - jNzoibt Get More Information
22.10.2012 18:33
xIviluAb <a href="http://tinyurl.com/8slj3nf">asomugha jersey</a> rMtckaPk http://tinyurl.com/8w9rbbj
bEvqgqVr <a href="http://tinyurl.com/98khbg4">antonio brown steeler jersey</a> lKkjefQr http://tinyurl.com/9czghqj
hFvczkNg <a href="http://tinyurl.com/9eaaw55">ray rice ravens jersey</a> gAbyqlGq http://is.gd/Zpsu9q
yJbwmnKx <a href="http://tinyurl.com/9gsdkwv">womens clay matthews jersey</a> bUiykoFs http://tinyurl.com/8kz3njq
aMzuntRn <a href="http://tinyurl.com/8nmzzhb">Dont'a Hightower Blue Jersey</a> cQimspWp http://tinyurl.com/8s3evmb
qXzqhkJm <a href="http://tinyurl.com/8u8wllt">brandon marshall nike jersey</a> uDjoxqFg http://tinyurl.com/95uj6qm
tGtccyVh <a href="http://tinyurl.com/93vwmso">cam newton jersey cheap</a> qXoyccGd http://tinyurl.com/93vwmso
dVpmysVv <a href="http://tinyurl.com/8coqsjw">darren sproles womens jersey</a> xKalwcCq http://tinyurl.com/99p3dsu
pCbcacIr <a href="http://tinyurl.com/8wxp8rh">larry fitzgerald jersey black</a> nRhngjHk http://tinyurl.com/8zh4ff8
kDofskFo <a href="http://tinyurl.com/9aqjc63">champ bailey nike jersey</a> xLayjsEg http://tinyurl.com/9u36lzu
цитирай
18. анонимен - dAcmcze useful information
23.10.2012 20:29
Pwusgr <a href="http://cozyubootsuk.webeden.co.uk/">ugg uk</a> Hwtsbi <a href="http://cozyubootsuk.webeden.co.uk/">uggs uk</a> Swgihs <a href="http://cozyubootsuk.webeden.co.uk/">ugg uk online</a> Xiuawe http://cozyubootsuk.webeden.co.uk/
Ttrfis <a href="http://comfortablehoesg.webeden.net/">ugg boots sale discount</a> Nezgqs <a href="http://comfortablehoesg.webeden.net/">ugg boots sale</a> Hsrsqc <a href="http://comfortablehoesg.webeden.net/">ugg boots sale discount</a> Dglpmp http://comfortablehoesg.webeden.net/
цитирай
19. анонимен - jUdubxf Related Articles
23.10.2012 21:01
Rbzwqi <a href="http://victorcruz-jersey.info/">victor cruz jersey</a> Viazff <a href="http://victorcruz-jersey.info/">authentic victor cruz jersey</a> Snggoz <a href="http://victorcruz-jersey.info/">victor cruz giants jersey</a> Rlcsbg http://victorcruz-jersey.info/
цитирай
20. анонимен - oBuqtxb More Information
23.10.2012 21:42
Hwdnvt <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">ugg boots stockists uk</a> Wwxvsl <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">uk ugg boots</a> Podpvb <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">uk ugg boots</a> Cmskgo http://tinyurl.com/8gbupgb
Hzihra <a href="http://tinyurl.com/969q9h9">ugg sale</a> Rlnxsn <a href="http://tinyurl.com/969q9h9">uggs sale clearance</a> Gzyibh <a href="http://tinyurl.com/969q9h9">ugg sale</a> Gddwwj http://tinyurl.com/969q9h9
цитирай
21. анонимен - pgqkeq Our Web
23.10.2012 23:13
Poutst <a href="http://cheaptuggs.webeden.net/">cheap uggs</a> Fvngbw <a href="http://cheaptuggs.webeden.net/">cheap uggs</a> Wqodxv <a href="http://cheaptuggs.webeden.net/">cheap uggs</a> Lzvvxj http://cheaptuggs.webeden.net/
Hyqdoj <a href="http://uggmuk.webeden.co.uk/">ugg uk</a> Vjmqqn <a href="http://uggmuk.webeden.co.uk/">ugg uk</a> Bgfakt <a href="http://uggmuk.webeden.co.uk/">uggs uk sale</a> Xbvshz http://uggmuk.webeden.co.uk/
цитирай
22. анонимен - payday loans 531 15654
24.10.2012 00:43
<a href=http://paydayloansveryquickly.com/#1144>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansveryquickly.com/#13884>payday loans</a> , http://paydayloansveryquickly.com/#9160 payday loans
цитирай
23. анонимен - jVnujij Visit Website
24.10.2012 04:27
Vwerrj <a href="http://onlinedownjacketsale.webeden.net/">billige canada goose jakker</a> Gpkomo <a href="http://onlinedownjacketsale.webeden.net/">canada goose outlet</a> Utecvh <a href="http://onlinedownjacketsale.webeden.net/">canada goose</a> Joivjf http://onlinedownjacketsale.webeden.net/
Wiwwqg <a href="http://cheapdownjacket.webeden.net/">canada goose jackets</a> Exgoxp <a href="http://cheapdownjacket.webeden.net/">canada goose jackets</a> Dldytf <a href="http://cheapdownjacket.webeden.net/">canada goose jackets</a> Zwucpi http://cheapdownjacket.webeden.net/
цитирай
24. анонимен - aLkandk Resources
24.10.2012 07:39
Gwzqkm <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">cheap ugg boots uk</a> Wyptbl <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">ugg boots uk</a> Eppwna <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">ugg boots uk</a> Ikkkgd http://tinyurl.com/8gbupgb
Gbgzoh <a href="http://tinyurl.com/969q9h9">uggs sale clearance</a> Elckon <a href="http://tinyurl.com/969q9h9">cheap uggs sale</a> Jmvuxp <a href="http://tinyurl.com/969q9h9">uggs sale</a> Rrzfxi http://tinyurl.com/969q9h9
цитирай
25. анонимен - cialis online 984 1050
24.10.2012 09:14
<a href=http://buycialisonlinesafe.com/#4378>buy generic cialis</a> - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#7517>buy generic cialis</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#585 cialis online
цитирай
26. анонимен - qIamsgd helpful information
24.10.2012 11:05
Nimdhk <a href="http://cozyshoesn.webeden.net/">ugg boots outlets</a> Wkgsfw <a href="http://cozyshoesn.webeden.net/">ugg boots outlet usa</a> Uuupar <a href="http://cozyshoesn.webeden.net/">uggs boots outlet</a> Yfaiae http://cozyshoesn.webeden.net/
Uoxgpz <a href="http://sheepskinbootssale.webeden.net/">uggs outlet</a> Yrujjc <a href="http://sheepskinbootssale.webeden.net/">uggs outlet online</a> Tqzkcu <a href="http://sheepskinbootssale.webeden.net/">uggs outlet online</a> Plnwmz http://sheepskinbootssale.webeden.net/
цитирай
27. анонимен - buy levitra online 6773
24.10.2012 19:52
<a href=http://levitrastorehere.com/#themh>generic levitra</a> - <a href=http://levitrastorehere.com/#ilzay >cheap levitra</a> , http://levitrastorehere.com/#jrrvj buy levitra
цитирай
28. анонимен - xJeodle join in
24.10.2012 23:10
Slyccn <a href="http://tinyurl.com/9scnyft">uggs uk</a> Axotvh <a href="http://tinyurl.com/9scnyft">ugg uk sale</a> Codnmc <a href="http://tinyurl.com/9scnyft">uggs uk</a> Xcsyhg http://tinyurl.com/9scnyft
Dfwzhp <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">uk ugg boots</a> Dvilpm <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">ugg boots uk sale</a> Qqvamu <a href="http://tinyurl.com/8gbupgb">ugg boots uk</a> Gdtiap http://tinyurl.com/8gbupgb
цитирай
29. анонимен - buy cialis online 6067
25.10.2012 01:06
<a href=http://cialisstorehere.com/#adfkt>cheap cialis</a> - <a href=http://cialisstorehere.com/#psiac >cialis online</a> , http://cialisstorehere.com/#ssivf cheap cialis
цитирай
30. анонимен - cTsyegi useful information
25.10.2012 01:55
Rrwuye <a href="http://tinyurl.com/8rutohe">ugg boots sale</a> Iklcxj <a href="http://tinyurl.com/8rutohe">ugg boots sale uk</a> Mmvqot <a href="http://tinyurl.com/8rutohe">ugg boots sale uk</a> Mxevem http://tinyurl.com/8rutohe
Qoeuio <a href="http://tinyurl.com/9scnyft">ugg uk sale</a> Bmrjje <a href="http://tinyurl.com/9scnyft">ugg uk</a> Pbtpxo <a href="http://tinyurl.com/9scnyft">uggs uk sale</a> Xnbibc http://tinyurl.com/9scnyft
цитирай
31. анонимен - kVdfvfl Go Here
25.10.2012 02:35
Ozkpgw <a href="http://discountdownjacket.webeden.net/">canada goose pas cher</a> Arxjyb <a href="http://discountdownjacket.webeden.net/">doudoune canada goose pas cher</a> Plqpjg <a href="http://discountdownjacket.webeden.net/">canada goose</a> Xyvsrd http://discountdownjacket.webeden.net/
Zmytkh <a href="http://fashionjacketssale.webeden.net/">canada goose</a> Pxrslf <a href="http://fashionjacketssale.webeden.net/">canada goose</a> Gvoofh <a href="http://fashionjacketssale.webeden.net/">canada goose</a> Advqgd http://fashionjacketssale.webeden.net/
цитирай
32. анонимен - buy viagra 19035
25.10.2012 08:20
<a href=http://viagrastorehere.com/#vtlaj>cheap viagra</a> - <a href=http://viagrastorehere.com/#nwrks >cheap viagra</a> , http://viagrastorehere.com/#qxtvx buy viagra
цитирай
33. анонимен - uZcjiyi Our Web
25.10.2012 17:20
Thacbg <a href="http://tinyurl.com/8rutohe">ugg boots sale uk</a> Fvbxcx <a href="http://tinyurl.com/8rutohe">ugg boots sale</a> Hnsnvv <a href="http://tinyurl.com/8rutohe">ugg boots sale</a> Zasocv http://tinyurl.com/8rutohe
Eubbnl <a href="http://tinyurl.com/8cv2tw3">genuine ugg boots</a> Pwsrxz <a href="http://tinyurl.com/8cv2tw3">ugg sale</a> Soxdej <a href="http://tinyurl.com/8cv2tw3">ugg boots clearance</a> Ldkjbt http://tinyurl.com/8cv2tw3
Xtfrjl <a href="http://tinyurl.com/9d54toy">cheap uggs uk</a> Xelihx <a href="http://tinyurl.com/9d54toy">cheap uggs boots uk</a> Bqpklw <a href="http://tinyurl.com/9d54toy">cheap uggs boots uk</a> Apqqnz http://tinyurl.com/9d54toy
цитирай
34. анонимен - cheap generic levitra
25.10.2012 19:49
If you want to buy levitra use keywords [url=http://onlinelevitrabuy.com/#1734]cheap levitra[/url], <a href=http://onlinelevitrabuy.com/#2072>order levitra</a> or this link http://onlinelevitrabuy.com/#8061 online
цитирай
35. анонимен - buy cialis 569 16940
25.10.2012 21:30
[url=http://buycialisonlinesafe.com/#13096]cialis online[/url] - <a href=http://buycialisonlinesafe.com/#7193>buy cialis online</a> , http://buycialisonlinesafe.com/#4213 buy cialis
цитирай
36. анонимен - cheap kamagra 4148
25.10.2012 22:56
[url=http://kamagrastorehere.com/#zhokf]kamagra online[/url] - <a href=http://kamagrastorehere.com/#tyzan >buy kamagra</a> , http://kamagrastorehere.com/#bmqbv buy kamagra online
цитирай
37. анонимен - iuzalw Learn More
26.10.2012 00:12
Nrycmg <a href="http://cozyfootwearcheap.webeden.co.uk/">uggs on sale</a> Pnrloa <a href="http://cozyfootwearcheap.webeden.co.uk/">ugg sale</a> Yecptg <a href="http://cozyfootwearcheap.webeden.co.uk/">uggs on sale</a> Lbwmlp http://cozyfootwearcheap.webeden.co.uk/
Hepojh <a href="http://cozyshoesonline.webeden.net/">ugg italia</a> Pwntwe <a href="http://cozyshoesonline.webeden.net/">ugg</a> Vfqzsm <a href="http://cozyshoesonline.webeden.net/">ugg</a> Dmzrap http://cozyshoesonline.webeden.net/
Mepcye <a href="http://cozyfootwearshopping.webeden.co.uk/">cheap ugg boots</a> Rmjuyo <a href="http://cozyfootwearshopping.webeden.co.uk/">discount ugg boots</a> Hvztgc <a href="http://cozyfootwearshopping.webeden.co.uk/">cheap real ugg boots</a> Rctthn http://cozyfootwearshopping.webeden.co.uk/
цитирай
38. анонимен - zumba dance
27.10.2012 16:55
vIshyiFvpv <a href="http://bottessoldes-pascher.info/#94372">bottes ugg</a> fOsmjdXgvi <a href="http://bottessoldes-pascher.info/#33614">ugg australia pas cher</a> mAydzbXdru <a href="http://bottessoldes-pascher.info/#12173">Read More Here</a> bYijzrHvln http://bottessoldes-pascher.info/#44455 uNcrxxHgbc <a href="http://amour-saclancel.info/#39774">sac lancel</a> bPeaeiOicy <a href="http://amour-saclancel.info/#71827">lancel sac</a> aPlocpVmrh <a href="http://amour-saclancel.info/#24983">Find more details</a> oIbcalMitg http://amour-saclancel.info/#56354
цитирай
39. анонимен - isabel marrant
29.10.2012 17:18
gUxbbnSiti <a href="http://isabelmarantsukonline.webeden.co.uk/#15542">isabel marant</a> iZtoufHron <a href="http://isabelmarantsukonline.webeden.co.uk/#66396">isabel marant sneakers</a> nYwoouXihh <a href="http://isabelmarantsukonline.webeden.co.uk/#19282">isabel marant shop online</a> nPjlwhWqhp http://isabelmarantsukonline.webeden.co.uk/#23311 iIuwwdMeqt http://sale-ugg-boots.webeden.net/
цитирай
40. анонимен - levitra online without prescription 21086
30.10.2012 20:27
[url=http://cheapgenericlevitranow.com/#zabfh]buy levitra online[/url] - <a href=http://cheapgenericlevitranow.com/#hpxms >levitra 20 mg</a> , http://cheapgenericlevitranow.com/#zcdzw levitra online
цитирай
41. анонимен - isabel marant boots
31.10.2012 14:42
jTgnnrDegt <a href="http://isabelmarantdickerboots.webs.com/#52542">isabel marant sneakers</a> sBwoucRrsu <a href="http://isabelmarantdickerboots.webs.com/#71284">isabel marant boots</a> qUmktuPghw <a href="http://isabelmarantdickerboots.webs.com/#91459">isabel marant bekket sneakers</a> wMsfmjRcsj http://isabelmarantdickerboots.webs.com/#42936 dMuvqrMoeg <a href="http://isabellemarantssneakers.webs.com/#26923">isabel marant sneakers</a> tPwizwIkfw <a href="http://isabellemarantssneakers.webs.com/#71934">isabel marant shoes</a> xLgfrhQbgb <a href="http://isabellemarantssneakers.webs.com/#53617">isabel marant sneakers black</a> sFnpdqBtks http://isabellemarantssneakers.webs.com/#88526 uScwycJbjm <a href="http://canadagooseoutlet.blogdiario.com/#22376">canada goose jacket</a> dBwtvfNvvf <a href="http://canadagooseoutlet.blogdiario.com/#32261">canada goose outlet</a> wYftglJuqs <a href="http://canadagooseoutlet.blogdiario.com/#66333">canada goose chilliwack</a> sJingsLugx http://canadagooseoutlet.blogdiario.com/#85274
цитирай
42. анонимен - isabelle marrant
02.11.2012 10:59
rCotoqYryf <a href="http://chaussurelouboutinpascher.monwebeden.fr/#32636">louboutin pas cher</a> ePgjnpLzlk <a href="http://chaussurelouboutinpascher.monwebeden.fr/#88761">louboutin chaussures</a> eCdjjyBfdf <a href="http://chaussurelouboutinpascher.monwebeden.fr/#47857">chaussure christian louboutin</a> vRinecRwpz http://chaussurelouboutinpascher.monwebeden.fr/#48795 rDjlgxMmpv <a href="http://sneakersisabelmarantn.monwebeden.fr/#48476">sneakers isabel marant</a> hEgnbxTtvb <a href="http://sneakersisabelmarantn.monwebeden.fr/#98511">isabel marant chaussures</a> dMwlajVhxz <a href="http://sneakersisabelmarantn.monwebeden.fr/#95486">sneakers isabelle marant</a> pAobkqEfep http://sneakersisabelmarantn.monwebeden.fr/#22381 gCcrxqGckb <a href="http://uggs-pascherbottes.webnode.fr/#12539">ugg pas cher</a> fCxqtkRyho <a href="http://uggs-pascherbottes.webnode.fr/#31864">uggs pas cher</a> nJrvjyQvox <a href="http://uggs-pascherbottes.webnode.fr/#54963">chaussures ugg pas cher</a> vPrpaoBrtu http://uggs-pascherbottes.webnode.fr/#59487
цитирай
43. анонимен - ugg shop
02.11.2012 14:01
rTmmlnVtpg <a href="http://comfysnowboots.info/#27523">ugg boots clearance</a> pArefgRoih <a href="http://comfysnowboots.info/#91967">discount ugg boots</a> hNorpbBdee <a href="http://comfysnowboots.info/#64192">Get more facts</a> hEwblkRdkv http://comfysnowboots.info/#43222 fSfbmsJojj <a href="http://wearbestboots.info/#56622">ugg boots on sale</a> mDewwrSyjp <a href="http://wearbestboots.info/#33855">bailey button uggs</a> aFsafdSvse <a href="http://wearbestboots.info/#78357">ugg boots wholesale</a> nKsaapGvmt http://wearbestboots.info/#35114
цитирай
44. анонимен - mfiam Article Category
03.11.2012 12:09
Pvrlkj <a href="http://canadagoose.inner-dimensions.com/">canada goose jakke</a> Dqnkqf <a href="http://canadagoose.inner-dimensions.com/">canada goose jakke</a> Pjrblf <a href="http://canadagoose.inner-dimensions.com/">canada goose</a> <a href="http://canadagoose.inner-dimensions.com/">http://canadagoose.inner-dimensions.com/</a>
цитирай
45. анонимен - propecia online 21141
03.11.2012 12:16
[url=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#ljogd]generic propecia[/url] - <a href=http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#pjgcf >buy propecia</a> , http://ordercheapgenericpropeciahere.com/#pejsq buy propecia online
цитирай
46. анонимен - Roofers Virginia Beach
04.11.2012 13:10
I like this site because of the quality of information that you provide. Please keep up such awesome content.

<a href=" http://exteriorexpertsofvirginia.com/roofers-Virginia_Beach.html ">Roofers Virginia Beach</a>
цитирай
47. анонимен - breast actives bvkg872
05.11.2012 04:47
wvzy509 <a href=http://freeblackjackgames.lo.gs/>http://freeblackjackgames.lo.gs/</a> lmtd132 <a href=http://davaa.in/node/191035>breast actives</a> hpki612 <a href=http://www.openclovis.org/node/2520>cheap breast actives</a> mgwt365 http://davaa.in/node/191035
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: shonyrai
Категория: Изкуство
Прочетен: 213508
Постинги: 14
Коментари: 65
Гласове: 24
Архив
Календар
«  Декември, 2023  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031